Kouzlo úplňku

Její vlastní kroky byly to jediné, co slyšela ve vzduchu letní noci přes zvuky cvrčků, ptáků a dalších nočních tvorů. V lese byla poprvé po několika týdnech a tohle konkrétní místo neznala.

Souhlasila, že bude cestovat co nejvíc nalehko, ale současně bude oblečená, pokud ji uvidí nebo osloví nevinný kolemjdoucí. Vybrala si lehké letní šaty s velmi odhalujícím výstřihem a pár turistických bot. Barva jako by splývala s listím, jak kolem ní mizelo světlo. Srdce jí při chůzi bušilo vzrušením a uši měla napjaté, když naslouchala, zda se neobjeví nějaký náznak pronásledování.

Pak, jako by její myšlenky promlouvaly nahlas, zaslechla v dálce zavytí. Hluboký, zvířecí zvuk, u kterého nedokázala rozeznat směr jeho zdroje. S tím se usmála od ucha k uchu a dala se do běhu poměrně krkolomnou pěšinou.

Blížil se k ní.

Zvuky jejích turistických bot, které lámaly větvičky, kopaly do kamenů a jinak rozrážely listí kolem ní, se zdály hlasitější než obvykle, ale ona pokračovala v útěku. Z hlubin lesa za ní se ozvalo další zavytí, teď už o něco blíž.

Když Měsíc vystoupil z mraků, dopadlo jeho světlo i na cestu. Srdce jí bušilo v hrudi, ale neodvažovala se zastavit. Jeho slova jí zněla v hlavě, když pokračovala dál.

“Jestli utečeš, budu tě pronásledovat. Když budeš bojovat, ublížím ti. Když tě chytím, nasednu na tebe a sundám tě.” Každé z těchto tvrzení doslova zavrčelo.

Cítila, jak se jí při běhu lehce třou stehna, kluzká vzrušením a touhou. Věděla, že ji chytí, ale milovala tu honičku. Z myšlenek ji vytrhlo hlasité prasknutí nedaleké větve. Byl už takhle blízko? Jak ji mohl tak rychle najít? Byl rychlejší?

Pro jistotu trochu přidala do kroku. Jestli v lese bylo ještě něco dalšího, nechtěla být v jeho blízkosti. Vpravo od ní zašustily větve a ona si nebyla jistá, jestli ji pronásleduje člověk, nebo zvíře.

Z lesa se ozvalo další zavytí. Tohle neznělo jako on. Byli v tomto lese vlci? Neodvážila se zavolat. Naklonila se do plného běhu, při kterém se umně vyhýbala malým stromkům a lesní flóře. Dýchala napjatě, z námahy ji jen lehce pálily plíce. Nemohla běžet věčně, ale zbývalo jí ještě hodně sil. Zahnula za ohyb nerovné cesty a spatřila na svahu mýtinu. To, co tam uviděla, ji šokovalo a vyvolalo vlnu strachu.

V siluetě Měsíce v úplňku stálo něco, co se dalo popsat jen jako příšera. Vypadalo to jako člověk, ale jinak. Proporce byly špatně. Nohy měl tvarované jinak než jakýkoli člověk, kterého kdy viděla. Krk měl silnější než obvykle, skoro dvakrát silnější, než by čekala od normálního člověka. Když se měsíční světlo zalesklo na těle toho tvora, viděla, že je celý pokrytý srstí. Tohle byla šelma. Příšera. A ona mu vběhla přímo do náruče.

Oči toho tvora rudě zářily a ve svitu Měsíce je jasně viděla. Byla odhalená, zranitelná a příliš blízko té bytosti. Pak to znovu zavylo. Neskutečně hlasitě a zvířecky. Byl to nějaký kříženec vlka a člověka, o kterém četla jen v hororových románech a viděla ho ve filmech. Ale nikdy ne takhle. Svalstvo se zachvělo, srst se zavlnila od hlavy až k patě. Cítila, jak se jí mírně podlamují kolena, a z hrudi jí uniklo zakňučení strachu.

Zakopla a na moment se zhroutila na zem, když se s panickým dechem otočila a utíkala zpátky, kudy přišla. Doufala, že ať už na tom kopci zanechala jakéhokoli tvora, nebude ji považovat za hrozbu. Jak běžela, slyšela jeho zvuky, jak ji začal pronásledovat. V uších se jí ozývaly zvuky větví, listí a dalšího lesního porostu, jak rychle vyrazil z kopce dolů a za ní.

Její první instinkt křičet strachy byl okamžitě ignorován. Místo toho se v ní zračilo odhodlání. Chtěla tomu stvoření uniknout a vrátit se k autu. Její oči se zaměřily na pěšinu, která v měsíčním světle mírně zářila. Tiše se modlila, aby jí Luna dala sílu přežít.

  Stěhovací asistence

Aniž by si toho všimla, zdálo se, že zvuky toho tvora za jejími zády zmizely. Otočila hlavu, aby se podívala přes rameno. V mysli jí zazářil záblesk naděje, protože ji napadlo, že zvíře možná ztratilo zájem a vydalo se jiným směrem. Když se otočila zpět, spatřila ho na cestě těsně před sebou. Stál tam a Měsíc mu osvětloval oči a chrčící tlamu.

Aniž měla možnost zpomalit, narazila do něj plným tělem. Cítila sílu v jeho svalech za hustou vrstvou srsti. Bylo to, jako by narazila do zdi. Odrazila se a padla na zem na záda, hlavu měla zamlženou a mysl omámenou.

Oči se jí pomalu zaostřily a plně si zvíře prohlédla. Bylo takové, jaké by se od vlkodlaka dalo čekat, ale spíš vlčí než lidské. Jeho huňatá srst vlála v jemném vánku. V měsíčním světle, které na šelmu plně dopadalo, viděla, že se zadýchává a lesknou se mu sliny, které způsobovaly, že se leskly i brutální zuby. Jeho oči se v měsíčním světle rudě odrážely.

Když přejela pohledem celé zvíře, uvědomila si, že na sobě nemá žádný oděv. Celá jeho postava jí byla na očích. A sledovala, jak se jeho zvláštní anatomie začíná zvětšovat, rudá násada v kontrastu s pláštěm, který normálně pokrývala šedohnědá srst. Úd při jejím pohledu dál rostl. Celé její tělo ztuhlo v šoku a strachu.

Délka jeho vzrušení konečně dosáhla své plné kapacity. Pulzoval puls, který způsobil, že se naběhlý úd zachvěl. Přerušila trans, který jí způsoboval ten naběhlý penis před ní. Rychle se rozhlédla kolem sebe a hledala nějakou možnost úniku.

Ať už byla tahle bestie cokoli, hodlala jí provést odporné věci. A ona si nebyla jistá, jak to cítí, ačkoli její bedra byla promočená téměř po kolena a prozrazovala její zoufalou touhu po této bestii před ní.

Rychle sáhla po kameni velikosti pěsti po své pravici, zvedla ho a ze své téměř vzpřímené pozice s ním švihla obloukem vzhůru. Zvíře překonalo vzdálenost mezi nimi a bylo na dosah jejího švihu. Tvrdý kámen narazil do boku hlavy a poslal ji do strany.

Znovu se rozmáchla a snažila se ji zasáhnout tam, kde by to způsobilo co největší rozptýlení a nepohodlí. Její úder dopadl přesně a zvíře zachroptělo bolestí a vztekem z překvapivé obrany, kterou mu připravila. Tvor na ni upřel oči, když zvedala ruku k dalšímu úderu, a temnota v těch očích ji znovu zmrazila. Zavrčelo to, zlý a hrdelní zvuk, a ona zakňučela a odvrátila oči, zahnaná do kouta netvorem, který se nad ní tyčil.

Zlostně se vrhl a sevřel čelisti kolem jejího trapézu, zuby rychle pronikly dovnitř a držely ji tam, kde chtěly. Cítila, jak se jí délka jeho vzrušení položila na pánev a břicho a jak jí po jemných šatech kape sekret. Byl neskutečně tlustý a dlouhý, nemluvě o naběhlém uzlu u základny monstrózního penisu.

Cítila, jak se jí třese dech, uvědomovala si, v jak vážném nebezpečí se nachází. Tohle monstrum ji mohlo pozřít jako jídlo nebo ji sexuálně zničit. Pokusila se zvednout ruku v chabém pokusu o vysvobození, ale zjistila, že zuby bestie jsou na ideálním místě a brání jí v tom, aby do ruky dostala jakoukoli sílu. Kámen se sotva dotkl jeho hlavy.

Jeho zuby past ještě více sevřely, což způsobilo, že kámen vypadl z jejích znecitlivělých prstů. Nyní mu byla zcela vydána na milost a nemilost. Proklínala chvějící se pocit ve vnitřních stěnách, další vzrušení jí znovu smáčelo stehna. Obludný vlkodlak nakonec použil své ruce a přitiskl jí zápěstí, pevně je držel po stranách, přitisknut ze strany k jejím bokům.

S hlubokým hrdelním zavrčením umístil své drápovité nohy mezi její kotníky a bez námahy jí roztáhl nohy. Sukně jejích šatů se zvedla, jakmile se jí rozevřela kolena, a zvedla se až do úplného rozevření, což odhalilo její vnější pysky, které se leskly vzrušením. Uvnitř přemýšlela, proč ji Luna zradila právě v této chvíli.

  Jízda, očista a výprask

Zvíře jí mocnými čelistmi uvolnilo trapézy a drsným dlouhým jazykem olízlo povrchové rány. Zachvěla se a reflexivně zasténala, když ucítila vlhkost a teplo z jeho jazyka na své citlivé kůži.

Vlkodlakův penis sebou při tom zvuku škubl, na okamžik se zvedl z jejího břicha, než s žuchnutím dopadl zpátky na ni. Naklonil svůj vlčí čenich těsně k jejímu uchu, zavrčel a zhluboka vdechl vůni jejích vlasů. Teplo z jeho dechu se jí převalovalo po krku a uchu, z čehož jí přeběhl mráz po zádech, a vyvolalo téměř neznatelné škubnutí jejích boků směrem vzhůru. Mírně se usmál a světlo Luny způsobilo, že se jeho ostré zuby opět zaleskly v měsíčním světle.

Pomalým, táhlým pohybem posunul boky dozadu právě tak, aby se délka jeho penisu přenesla přes její obnažený klitoris a poštěváček. Špička spočinula těsně u jejích citlivých velkých stydkých pysků. Pokračoval v jejím přidržování, zatímco se snažila vyprostit. Ramena a kolena se jí bezmocně zmítala.

Byla už zničená, to věděla. Jen to ještě neudělal.

Pomalu přitiskl žalud k její štěrbině, špičatý konec se do ní pomalu a bez odporu zabodával. Oči jí slzely, když ho ucítila, sálal z ní strach. Měla chtít, aby přestal, neměla po něm tak zoufale toužit. Takhle si to nepředstavovala, když vstupovala do tohoto lesa, ale každé její vlákno hořelo tělesnou potřebou nechat se tou vrčící bestií unést.

Nepřestával ji pobízet špičkou svého vlčího péra. Její vzrušení pokrylo celou jeho hlavici, dokud do ní nevklouzl celý žalud. Podržel ho tam a jeho dech se zrychlil, jak ho ovládla příroda. Když už to ani jeden z nich nemohl vydržet, vrazil do ní celou délku své násady až po kořen.

Zasténala bolestí a extází, ohromená pocitem, že je neskutečně plná, a náhle se celá otevřela. Cítila, jak jí z očí stékají slzy, které jí kanuly po tváři do divoce rozcuchaných vlasů. Zvíře jí slízlo slzy z tváře, když začalo pumpovat svůj penis hluboko do její kundy. Znovu se pokusila uvolnit ruce, ale jeho sevření bylo příliš silné. Jeho mohutné tělo ji snadno přemohlo a jí nezbývalo než se soustředit na rozkoš, kterou jí jeho mrdání způsobovalo.

Zjisti víc

A jí se to zatraceně líbilo.

Zdálo se, že ji šoustá celou věčnost, sama Luna se vznesla na svůj vrchol na obloze, aby byla svědkem tohoto tělesného spojení. Jeho přírazy byly neúprosné, bez ohledu na její bolest nebo protesty těla. Cítila, jak se roztahuje až za hranice svých možností a přizpůsobuje se monstróznímu penisu, který jí nedal žádnou šanci.

Jak ji mrdal, jeho zuby našly uplatnění po celých jejích pažích, hrudi a ramenou. Označil ji svými tesáky, které na ní zanechávaly otisky ve tvaru měsíce. Bolest z ostrých zubů ji nutila křičet, vykřikovala stále dokola. Zanechal její nervy v plamenech a přecitlivělé. Každá rána byla povrchní, a přesto tak citlivá.

To pokračovalo, jeho pohyby a aktivita ji zanechávaly ve stavu bolestivé rozkoše, která ji přiváděla do transu. Cítila, jak se jí oči stáčejí zpět do lebky, až přestala vidět. Mohla jen cítit. Stejně nemilosrdně, jako do ní vstoupil, se z ní zase stáhl. Jeho naběhlý pohlavní úd byl pokrytý jejím vzrušením a touhou. Kňourala a protestně vykřikla, když se stáhl.

Uchopil ji za hrst vlasů u paty lebky, druhou rukou ji chytil za bok a brutálně ji převrátil na obličej. Celé její tělo bylo v jeho rukou hračkou. Zalapala po dechu, když ucítila, jak jí rukou na boku zvedá zadek, až měla kolena pod sebou. Mohla se pokusit o útěk, ale neudělala to. Měla!

  Anonymní údery?

Teď byla jeho, nárokoval si ji. A ona nechtěla nic jiného, než mu dovolit, aby si z ní vzal, cokoli bude chtít.

Posunul délku svého pulzujícího penisu po jejím zadku, špička snadno prošla kolem její kostrče a spočinula na spodní křivce zad. Zakňourala potřebou a strachem, které se v ní mísily stejnou měrou. Podařilo se jí otočit hlavu natolik, aby zachytila jeho oči. Olízla si rty a napůl se usmála. Zalapala po dechu, jak ho prosila. “Prosím. Prosím… PROSÍM, OŠUKEJ MĚ! Znič mě!”

Bestie chlípně zavrčela a znovu jí strčila penis do kundy. Úhel průniku zasáhl všechny různé nervy a pocity v jejím nitru. Zasténala v extázi a sevřela se, jak se její tělo okamžitě poddalo a vyvrcholilo na celém jeho péru, svým orgasmem mu smočila srst na pánvi.

Zvíře zavrčelo a začalo ji šukat, kořen se výhružně tlačil na její otvor. Nenapadlo ji, že by se do ní ten značně nabobtnalý kus masa mohl vůbec vejít, ale zdálo se, že je to směs nepoddajného a poddajného, což ji jen přimělo sténat hlasitěji.

Její obavy ze smrti ustoupily, když usoudila, že přesně takhle by chtěla odejít, kdyby zemřela. S každým přírazem se její zadek přitiskl k jeho tělu a připojil se k rozkoši. Vlkodlak zavrčel, pustil jí vlasy, obě ruce jí zasadil těsně pod boky a fyzicky ji nadzvedl. To mu poskytlo přesně takový přístup k její kundě, jaký potřeboval.

Využil ji pro své potěšení. Nepřestával do ní bušit. Pak ho do ní přitiskl a držel ji, cítil její vnitřní stěny, jak svírají a dojí jeho penis potřebou. Tento vzorec pokračoval, když celá její horní polovina těla ochabla, šťastně smířená s útokem na dolní polovinu. Jeho přírazy nabývaly na intenzitě, penis dál otevíral neskutečně těsný vchod do jeho kořisti.

Sténala a prohýbala se v zádech, její tělo toužilo po jeho. Přírazy se zrychlily a mocným přírazem do ní plně vnikl. To ho do ní uzamklo, jeho pohyby jen v rámci množství, kterého byl schopen kvůli penisu zaseknutému hluboko v ní.

Měla pocit, jako by se její vnitřnosti zcela přeskupily, aby mu udělaly místo, a ona to uvítala. Teď mu patřila. Jeho hračka. Jeho kořist. Dál do ní strkal, omezení pohybu ho nutilo vrčet, jak se mu slastí napínaly koule. Cítila drápy, které se jí zaryly do boků, a znovu zanechaly stopy na její porcelánové kůži.

Podařilo se mu vyprostit z její vstřícné pičky a vrazil ho do ní celý zpátky. Několikrát to zopakoval, některé přírazy šly jen do poloviny, jiné naplno. Vymazával ji zevnitř. Znovu na něm vyvrcholila, znovu na něj vystříkla svůj orgasmus. Znovu vycenil zuby v poloúsměvu a s každým přírazem zavrčel, téměř zachrčel.

Z tlamy má stále čněl jazyk a když ji mrdal, hladově funěl. S posledním bestiálním zavytím do ní zabořil celý svůj penis po kořen a vyvrcholil, pulzoval a dral se do plné hloubky. Horký ejakulát jí vnikl hluboko do lůna, které ji rychle naplnilo až k prasknutí. Zasténala, jak z něj její vnitřní stěny vydojily semeno a dychtivě ho vtáhly hlouběji do sebe.

Zjisti víc

Znovu zavyl, zvuk se odrážel mezi stromy a zněl jí v uších. Připojila se k němu a děkovala Luně za dar tohoto monstra. Zůstal v ní zabořený, jeho penis pulzoval, jak do ní při vyvrcholení pumpoval nálože silného spermatu. Začal se uvolňovat, jeho ruce uvolnily její boky a on dopadl na kolena, vznášející se nad ní. Stále napůl přirážel, jak prodlužoval své vyvrcholení, jak jen to bylo možné.

Podařilo se mu naklonit se těsně k jejímu uchu, kde láskyplně zavrčel: “MOJE… VŠECHNO MOJE…”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Loading...

Jestli jste na webu strávili příjemné chvíle, zvažte jeho podpoření.